O Spločnosti Alldigit, s.r.o. Termotansférové tlačiarne, snímače čiarových kódov, Etiketovacie stroje Tlač etikiet, tvorba software, profylaktický servis, Servis Logistika, Skladové hospodárstvo, Evidencia Kontakt Úvod Slovak German English
Akcia Akcia Zašlite nám email pomocou formulára E-Shop Akcia ISO computers


Skladové hospodárstvo

Pre koho je prínosom
Pre firmy, ktoré chcú mať dokonalý a okamžitý prehľad o všetkých zásobách, ich cenách, stavoch a pripravenosti. Pre organizácie, ktoré chcú zrýchliť skladové operácie, zlepšiť prehľad o pohybe tovaru a jeho histórii, sledovať množstvo, limity a ďalšie parametre u vybraných položiek. Pre tých, ktorí chcú vyhovieť náročným požiadavkám na rýchlosť a spoľahlivosť pri vybavovaní zákaziek a minimalizovať skladové straty.

Čo pomáha riešiť
Modul Skladové hospodárstvo umožňuje komplexné riadenie hmotných tokov medzi skladmi. Poskytuje štatistiky súvisiace so všetkými pohybmi tovaru. S jeho pomocou môžete na každom sklade sledovať príjmy, prevody, výdaje a stav zásob, oceniť ich metódou FIFO alebo použiť priemerné skladové ceny. Rieši blokácie a rezervácie tovaru, uzávierky a inventúry skladov, zobrazí históriu pohybov všetkých skladových položiek, sleduje kusy, sériové čísla, šarže a pod.

Skladove hospodarstvo

Obchodné jednotky zahrnuté v module

· Základné sklady
· Skladové prehľady
· Pôžičky
· Reklamácie a záruky
· Inventúry skladov
· Obalové hospodárstvo
· Identifikácia čiarovým kódom
· Tlač štítkov s čiarovým kódom
· Podpora prenosných terminálov pre spracovanie čiarových kódov
· Colné sklady
· Vlastné konsignačné sklady
· Cudzie konsignačné sklady
· Skladové pozície
· Hromadné akcie so skladovými dokladmi


Popis modulu

Modul Skladové hospodárstvo vám pomôže dodať vašim zákazníkom či vlastnému oddeleniu výroby to, čo potrebujú v okamihu, kedy to potrebujú. Môžete vytvoriť neobmedzené množstvo skladov a niektoré vyčleniť pre predaj a spotrebu. Skladové doklady ľahko vytvoríte z jedného dialógového okna, stlačením tlačidla zobrazíte skladovú kartu, jednotlivé doklady, ich prehľady, filtrované a triedené pohľady na tovar cez hodnoty ich atribútov, či najrôznejšie zostavy. Ľahko získate špecializované prehľady, udávajúce minimálne a maximálne množstvo alebo informácie o tovare bez pohybu, podľa potreby vykonáte inventúry skladov.

Ďalšie funkcie modulu vám umožnia evidovať a vykonávať zápožičky tovaru z ľubovoľného skladu a kedykoľvek získať aktuálny prehľad o tom, čo bolo komu kedy zapožičané a kedy to bolo vrátené.

S komplexnou agendou pre podporu vybavovania reklamácií môžete evidovať a posudzovať oprávnenosť reklamovaného tovaru, potom ho odoslať k reklamácii dodávateľovi, prijať opravený alebo náhradný tovar, či dobropis a nakoniec reklamáciu vybaviť.

Zvláštnu zmienku si zaslúži isto aj podpora evidencie a práce s vratnými obalmi s napojením do oblasti financií. Užívatelia môžu ku každému tovaru pripojiť obal s definíciou množstva tovaru, ktorý obal pojme a pritom používať rôzne merné jednotky.

Samozrejmosťou sú funkcie pre prácu s tovarom pomocou čiarového kódu. Systém podporuje čiarové kódy typu EAN 13, BC 128, BC 39, ...

Tímu spravujúcemu zásoby zjednoduší prácu mapa skladu alebo zoznam skladových pozícií, na ktoré je tovar v skladoch ukladaný, a možnosť definovať povolené umiestnenie.
Operáciu so skladovými dokladmi významne zrýchlite použitím funkcií pre hromadnú tvorbu skladových výdajok z doposiaľ nevyskladnených poskytnutých plnení a hromadné zaskladnenie, či vyskladnenie rozpracovaných skladových dokladov.

Modul obsahuje i nadstavby nad skladovým hospodárstvom pre správu vlastných aj cudzích konsignačných skladov.


Copyright 2018 Alldigit, s.r.o O Spoločnosti Produkty Služby Riešenia Kontakt E-Shop
Nájdete nás aj na : alldigit.eu
Brands