O Spločnosti Alldigit, s.r.o. Termotansférové tlačiarne, snímače čiarových kódov, Etiketovacie stroje Tlač etikiet, tvorba software, profylaktický servis, Servis Logistika, Skladové hospodárstvo, Evidencia Kontakt Úvod Slovak German English
Akcia Akcia Zašlite nám email pomocou formulára E-Shop Akcia ISO computers


Software na zakázku

Váš softvér

Vaše podnikanie je jedinečné, preto aj pri návrhu softvérových riešení dbáme na to, aby ste nemuseli meniť zaužívané a optimalizované pracovné procesy vo Vašej spoločnosti. Naše riešenia dokážeme prispôsobiť k personálnym možnostiam Vašej spoločnosti, a k používateľským schopnostiam Vašich zákazníkov - jednoduché a logické ovládanie našich softvérových riešení je samozrejmosťou.

Našimi riešeniami pokrývame široké spektrum problematiky spojenej s podnikateľskou činnosťou v oblasti:
Software • financií,
• správy budov,
• reklamácií,
• objednávok a komunikácie so zákazníkom,
• prezentácií,
• dochádzky,
• riadenia procesov,
• telekomunikácií,
• bezpečnosti,
• vnútropodnikovej komunikácie (intranet).

Systémy na riadenie spoločnosti

Získajte náskok pred Vašou konkurenciou vďaka využívaniu moderných informačných technológií vo Vašej spoločnosti. Informácie, spracovanie a vyhodnotenie informácií, možnosť sledovania efektivity pracovných procesov, činnosti jednotlivých zamestnancov, komunikácie zo zákazníkmi Vám umožnia robiť rýchle a správne rozhodnutia. Ponúkame Vám komplexný systém na riadenie spoločnosti.

Základný popis funkcionality:

• reklamačný systém - spracovávajúci jednotlivé reklamácie, pričom po prepojení so skladovým systémom ponúka dômyselné štatistické informácie o jednotlivých tovaroch a reklamáciách,
• zefektívnenie výrobných a technologických procesov vďaka dômyselnému prepojeniu jednotlivých systémov. Tým aj upriamenie pozornosti na spoločnosť tak, že jednotlivé časti spoločnosti sa navzájom ovplyvňujú a kooperujú,
• dochádzkové systémy, s prepojením na systém manažmentu úloh, využívajúce čipové karty, prípadne minimalistické používateľské rozhranie na čo najmenšie zaťažovanie zamestnancov rutinnými povinnosťami,
• štatistické vyhodnocovanie efektivity (zamestnancov, procesov, úloh, činností) vo forme prehľadných tabuliek a grafov, na základe dochádzkového systému a systému na správu úloh,
• modelovanie procesov prebiehajúcich vo firme (BPM = business process modeling) zobrazujúce jednotlivé časti procesu a celkový tok informácií jednotlivými časťami procesu,
• CRM, správa kontaktov, zákazníkov a komunikácie s nimi zameraná na sofistikované budovanie a posilňovanie vzťahov so zákazníkmi,
• vyhodnocovanie výrobných procesov a sledovanie jednotlivých fáz procesu vo výrobe ako aj zaznamenávanie nepodarkov a efektivity výrobného procesu


Objednávkové systémy


Automatizácia postupov, jasné a zadefinované informácie a zefektívnenie pracovných procesov prinesú pre Vašu spoločnosť nielen úsporu nákladov, ale aj oveľa jednoduchší a rýchlejší spôsob komunikácie s Vašimi zákazníkmi. Ponúkame Vám jednoduchý a prehľadný softvér na riešenie objednávok. Samozrejmosťou je prístup cez webové rozhranie, rôzne vyhodnocovacie metódy, prepojenie už s existujúcimi systémami, ako aj možnosť rozšíriť funkcionalitu podľa Vašich predstáv.

Základný popis funkcionality softvéru:

• evidencia a spracovávanie objednávok, ich následné štatistické vyhodnocovanie, prípadne ich automatické zasielanie do cieľových organizačných štruktúr spoločnosti
• online objednávky a internetové rezervácie – umožňujú používateľom pristupovať ku dostupným službám centralizovane bez nutnosti zdĺhavých postupov a procesov s prihliadnutím na znižovanie finančných nákladov.
• pokrytie potrieb hotelov, športovísk, hál a kancelárií
• štatistické vyhodnocovanie obsadenosti, využitia, zrealizovaných objednávok a obratu – zobrazujúce aktuálne vyťaženie sledovaného objektu, vrátane prepracovaného plánovania a evidovania komplexných udalostí
• prepojenie s finančnými ukazovateľmi, fakturáciou a finančnými systémami tvoriace komplexný, navzájom prepojený, systém výrazne zjednodušujúci prácu so systémom a jeho celkovú údržbu
• vyhodnocovanie efektívnosti zákaziek zo vstupných údajov a spracovávanie podľa stredísk
• pokrytie potrieb obchodníkov a zohľadnenie ich požiadaviek ako aj evidencia predávaných produktov a služieb
• prepracovaný skladový systém evidujúci tovary, ktoré nie sú dostupné na sklade (out-of-stock) a nastavenie alarmov, umožňujúce včasné odhalenie problémov na sklade (identifikácia tovarov, ktoré sa nepredávajú; tovary, ktoré onedlho nebudú na sklade, ...)
• elektronické obchodovanie (e-shop) – umožňujúci vykonávať platby a nákupy elektronickou formou.


Finančné systémy


Získajte dokonalý prehľad o stave financií vo Vašej spoločnosti. Ponúkame Vám komplexné systémy na správu finančných operácií. Webové rozhranie Vám umožní, že k potrebným informáciám môžete mať prístup 24 hodín denne, z ľubovoľného miesta. Softvér okrem základnej funkcionality môžeme samozrejme rozšíriť podľa Vašich predstáv a prepojiť už s existujúcimi riešeniami.

Základný popis funkcionality softvéru:

• spracovanie bankových transakcií umožňujúce jednoduché prepojenie s bankovým systémom, s podporou rôznych formátov výpisov,
• zobrazovanie zostáv v podobe grafov a tabuliek predstavujúce jednoduchý a prehľadný prístup k veľkému množstvu údajov,
• fakturácia podporujúca vystavenie faktúr v rôznych peňažných menách zohľadňujúca aj prechod na Euro,
• napojenie na ekonomické a účtovné systémy umožňujúce skvelú integráciu s existujúcimi systémami používanými v spoločnosti a jednoduché prepoužitie existujúcich údajov,
• prepojenie so skladom zabezpečujúce zobrazovanie aktuálneho stavu na sklade do ďalších systémov a tým aj zamedzenie možnosti objednať tovar, ktorý v súčasnosti nie je na sklade,
• monitoring toku peňazí v spoločnosti (cash flow) a analýza finančných ukazovateľov a obratov,
• online predaj a sprostredkovanie internetového obchodu (TatraPay, PayPal) ponúkajúce používateľom Vášho systému možnosť plne využívať vymoženosti modernej doby a objednávať priamo z pohodia svojho domova.


Copyright 2018 Alldigit, s.r.o O Spoločnosti Produkty Služby Riešenia Kontakt E-Shop
Nájdete nás aj na : alldigit.eu
Brands